Hai vấn đề đặt ra liên quan GH/PGVNTN

Hai vấn đề đặt ra liên quan GH/PGVNTN

Một chuyện nhỏ và tầm thường như râu tóc ông Quảng Độ không dám hy sinh thì, xin lỗi làm sao ông dám TỰ THIÊU như lời đề nghị của Tuấn Phan hồi năm ngóai? Bởi vậy, đề nghị cho… vui vậy thôi!

Tóc râu xòam xàm như thế có phải ông Quảng Độ aka Đặng Phúc Tuệ đã phá họai truyền thống hơn 25 thế kỷ Phật Giáo không?

Đưa tấm hình dưới đây của ông Quảng Độ, hỏi một em bé 6 tuổi thường hay theo cha mẹ đến chùa: ? Đố cháu hình ai đây? Chắc chắn cháu bé trả lời ngay: – Hình ông… ngọai! Nếu cứ bảo cháu bé đó là hình ông sư Quảng Độ, cháu bé sẽ cãi: Không phải. Ông sư sao lại có râu, có tóc ?

Con nít 6 tuổi còn ngây thơ, biết và thấy sao nói vậy nên mới có câu: Đi xa hỏi già về nhà hỏi trẻ. Người lớn hiểu biết, cứ ngoan cố bảo hình nầy của ông sư Quảng Độ là tự dối mình, dối người và dối luôn cả Phật. Đạo Phật là Đạo của Sự Thật. Dối Trá là một trong giới cấm quan trọng, chỉ đứng sau Sát Sinh trong ngũ Giới Cấm.

Sư thì bảo là sư, ông già có râu thì bảo là ông già có râu, sự thật quá đơn giản, con nít 6 tuổi còn biết mà tại sao biết bao nhiêu người lớn trắng trợn và hùa theo chà đạp lên sự thật? Ông Đặng Phúc Tuệ cứ giữ râu tóc xòam xàm mà xưng là SƯ Quảng Độ thì rõ ràng ông cố tình phá họai truyền thống 25 thế kỷ của Phật Giáo.

Để chấm dứt chuyện râu tóc của ông Quảng Độ, đề nghị làm cuộc trưng cầu ý kiến (Poll) rộng rãi xem với diện mạo đầy râu tóc xòam xàm ông Quảng Độ có phải là một nhà sư đúng theo truyền thống 25 thế kỷ của Phật Giáo hay không?

Quý vị nào không đồng ý thì nên dùng lý luận phản chứng, chứ đừng giở trò chụp mũ VC, chửi bới hạ cấp hầu mong “thua me gỡ bài cào”, chẳng những không gỡ được mà còn cháy túi luôn đấy!

Ngòai ra, tiện dịp xin hỏi kết quả 10 ngày biểu tình tại gia ở miền Bắc đã qua lâu rồi mà sao không thấy report của Phòng TTPQT của GH/PGVNTN ở Paris để bàn dân thiên hạ biết tình hình “phe ta và bên địch” như thế nào? Biết được kết quả 10 ngày biểu tình tại gia ở miền Bắc mới rút kinh nghiệm để “triển khai” thành công biểu tình tại gia ở hai miền Trung và Nam chứ!

Chẳng lẽ cái loa của ông Võ Văn Ái sau chuyến đi “Phật” sự bên Mỹ với phu nhân Ỷ Lan nay đã hết…pin nên không phát thanh nổi nữa?

Tuấn Phan

http://www.hon-viet.co.uk/TuanPhan_HaiVanDeDatRaLienQuanGHPGVNTN.htm

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s