Video: Yellow Flag In Yukon 2009

Video: Yellow Flag In Yukon 2009

YellowFlagInYukon2009 a

Cộng Đồng Người Việt Yukon dưới sự lãnh đạo của Ông Nguyễn Gia Hưng và sự hổ trợ của đồng hương đến từ California, Toronto, Calgary, Edmonto và Vancouver tham gia Diễn hành nhân ngày Quốc Khánh Canada 01-7-2009 tại thành phố Whitehorse. Cùng với cuộc Diễn hành và giới thiệu món ăn truyền thống VN, Cộng Đồng Người Việt Yukon đã được BTC trao giải nhất (Best Overall Float)

http://www.youtube.com/watch?v=tBud6I2FShk


YellowFlagInYukon2009 d

http://www.youtube.com/watch?v=bvYWgq3jHhc


YellowFlagInYukon2009 e

http://www.youtube.com/watch?v=0Nd-gj_J7sw


http://www.youtube.com/user/Newwave83

http://baovecovang.wordpress.com/2009/07/04/tin-t%e1%bb%a9c-yukon-ngay-1-thang-7-2009/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s